Til info

Bergen Døvesenter leier ut lokaler til bryllup, runde dager, dåp, konfirmasjon o.a. Det har vi gjort siden 1987. Huset ligger i Kalfarveien 79, 5022 Bergen.

Fra jernbanestasjonen tar det 15-20 minutter å gå til Kalfarveien 79 (3-4 minutter med bil).

Parkering

 

Det er gode parkeringsmuligheter (20 biler).

Ved lørdagsutleie: Parkerte biler må forlate parkeringsplassen utenfor huset senest søndag kl. 10.00 for å gi plass til andre i forbindelse med  kirkebesøk søndag kl 11.

Når man har arrangement fredag/lørdag må det avsluttes senest kl. 02.00. Musikk avsluttes kl. 01.00. Musikken må ikke være så høy at det forstyrrer naboer og leietakere i 3. etasje. Lyden merkes særlig godt av disse når vinduene der musikken kommer fra, er åpne.

Hvis ikke annet er avtalt, skal alt være ferdig ryddet og i orden innen kl. 11.00 dagen etter. Andre dager må arrangementet avsluttes senest kl. 24.00. Påse at alle vinduene og dørene er skikkelig lukket og låst.

Tallerkner, kopper, glass, bestikk etc vil lettere bli rene når de vaskes straks etter bruk. Fint om man kontrollerer om de er skikkelig rene etter oppvasken.

Ting som oppbevares i huset som tilhører leietakerne er der på eget ansvar. Gjenglemte ting har vi intet ansvar for.

Bordene i selskapslokalet måler 75×120 cm (høyre 72 cm). Vi har også buffetbord som måler 97 cm x 300 cm (høyde 77 cm).

Kjøkkenutstyr som blir benyttet må rengjøres godt og settes på plass igjen. Bord og stoler settes på plass i henvist lokale etter bruk. Lokalene forlates i ryddet stand og søppelet kastes i containere (merket”Bergen Døvesenter”) utenfor huset. Nøkkel til containeren henger på kjøkkenet. Ødelagt dekketøy, service og annet må erstattes etter vedlagte liste. Leier er ansvarlig for andre ødeleggelser av utstyr og lokaler.

 

Leietakerne plikter å bli kjent med instruks i forbindelse med brann. Ved evt. brann-alarm, og som man VET er falsk alarm, ringer man Bergen Brannvesens alarmtelefon 110 for å stoppe utrykning til Kalfarveien 79. Sjekk grundig at det virkelig ikke brenner noe sted. I tilfelle strømbrudd på kjøkkenet, finner man sikringsskap i kjelleren, ned trapp og til høyre. Ellers finner man sikringsskap for resten av 1. etasje i samme lokale der bod og stoler oppbevares i 1. etg.

I tilfelle falsk brannutrykning forekommer, og som leietakeren selv har forårsaket, så er leietakeren selv økonomisk ansvarlig (boten for falsk alarm er på over kr 8.000). Tilfeller som kan forårsake falsk brannalarm er: Aktiviteter som utvikler røyk, damp, støv eller gasser (kontaktlim) som vil kunne aktivisere røykdetektorer. Unngå mye røyk på kjøkkenet som kan forårsake brannalarm. (Ved kjøkkengangen ut mot parkeringsplassen finner man brannskap. Ved siden av, til venstre, er det en knapp man kan holde inne i 5 sekunder for å koble av røykvarsleren på kjøkkenet. Kan være lurt å bruke dersom man skal lage mat selv og som kan forårsake røyk. Utkoblingen varer i 4 timer.)

 

Skjenking av alkohol under tilstelninger følger de regler som fremgår av Bergen Kommunes regler for skjenkebevilling. Reglene sier at drikking og servering av alkohol tillates uten bevilling i lokaler som leies eller lånes ut til privatpersoner for en enkelt bestemt anledning til sluttet selskap. Det betyr at leietaker kan servere alkohol til sine gjester eller at gjestene medbringer sine egne drikkevarer. Det er ikke tillatt å selge alkohol i lokalene.

OBS: Selskapslokalet blir først reservert når leiekontrakten er signert av begge parter.

Selskapslokale tegning